Bedrijfs-info

Bedrijfsinformatie

Notebookland is onderdeel van de Greef Computers Nederland en is distributeur / fabrikant van hoogwaardige notebooks voor de Europese markt. De Greef Computers is reeds sinds 1991 actief op de markt van computerhardware en heeft door de jaren een gigantische knowhow opgebouwd met betrekking tot notebooks.

De Vutter 29
5221 BD ‘s-Hertogenbosch

KVK-nummer: 16062765

Bedrijfsnummer : 448
NEDERLAND
Tel: 073-6312012

E-Mail VERKOOP: verkoop@degreef.nl
E-Mail SUPPORT: td@degreef.nl

KNAB bank (IBAN) NL61KNAB0259360511

B.T.W. / VAT NR: NL001342314B15

Wat zijn onze openingstijden?

Telefonisch bereikbaar op de volgende tijden:
Maandag tot en met Vrijdag van 09:30 tot 17:30

Zaterdag van 10:00 tot 14:00

Afhalen van bestellingen : (belt u ons vooraf voor een afspraak op tel: 073-6312012
Maandag tot en met Vrijdag van 09:30 tot 17:30
Zaterdag van 10:00 tot 14:00

Bezoek aan onze afhaalbalie/showroom:
Maandag tot en met Vrijdag van 09:30 tot 17:30
Zaterdag van 10:00 tot 14:00

Routebeschrijving

Vanuit Utrecht (A2) richting ‘ s-Hertogenbosch, ter hoogte van ‘s-Hertogenbosch volgt u de A59 richting Waalwijk, Afrit 46, bij de stoplichten rechtsaf, tweede weg rechts (de Vutter) na +/- 500 meter aan de rechter zijde (de Vutter 29)

Vanuit Nijmegen/Arnhem (A50) richting ‘ s-Hertogenbosch, dan volgt u de A2 richting Utrecht, voorbij McDonalds gaat u rechts de A59 op richting Waalwijk, Afrit 46, bij de stoplichten rechtsaf, tweede weg rechts (de Vutter) na +/- 500 meter aan de rechter zijde (de Vutter 29)

Vanuit Rotterdam/Breda/Waalwijk (A59) richting ‘ s-Hertogenbosch, Afrit 46, bij de stoplichten linksaf, viaduct over, tweede weg rechts (de Vutter) na +/- 500 meter aan de rechter zijde (de Vutter 29)

Wat is ons privacy beleid ?

Privacybeleid Notebookland

’s-Hertogenbosch 23 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Persoonsgegevens bescherming AVG van kracht.

Onder deze AVG gelden de volgende rechten:

– Recht op inzage;

– Rectificatie en aanvulling;

– Vergetelheid;

– Dataportabiliteit;

– Beperking van de verwerking;

– Cookies;

– Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering;

– Recht van bezwaar;

Notebookland gevestigd aan de Vutter 29 te ’s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 16062765 verklaart de volgende gegevens te bewaren en gebruiken binnen de huidige bedrijfsvoering:

Klantgegevens

NAW-gegevens, contactperso(o)n(en), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), BTW-nummer en KvK-nummer.

Bewaartermijn: tot maximaal 7 jaar na het verstrekken van de laatste opdracht.

Bewaarlocatie: offline en online klantenbestand (bij partners die via hun Algemene V

oorwaarden of een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst de privacy van deze gegevens garanderen volgens de wet (AVG).

Opdrachtgegevens

Doel: bestellingen van opdrachtgevers uitvoeren.

Gegevens: NAW-gegevens van opdrachtgever, afleverlocatie, contactperso(o),(en), verdere benodigde bestel-informatie dier door opdrachtgever wordt verstrekt bij het aangaan van een bestelling.

Bewaartermijn: tot maximaal 7 jaar na het verstrekken van de laatste opdracht.

Bewaarlocatie: offline en online klantenbestand (bij partners die via hun Algemene Voorwaarden of een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst de privacy van deze gegevens garanderen volgens de wet (AVG).

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens:

Indien verzocht door opdrachtgever of betreffende persoon geeft ®Notebookland inzicht in de wijze waarop zijn/haar gegevens gebruikt en/of bewaard zijn, worden de gegevens gewijz

igd of geheel verwijderd. Digitale gegevens worden op een gedegen wijze verwijderd, papieren gegevens worden altijd onleesbaar gemaakt voordat deze vernietigd worden.

Cookies

Uw klantnummer wordt opgeslagen op uw eigen computer door middel van een cookie, aan de hand hiervan worden uw NAW-gegevens bij een volgend bezoek aan onze webshop automatisch ingevuld.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verantwoordelijkheid

Alle medewerkers die voor Notebookland werkzaamheden verrichten, hebben kennis genomen van de wet AVG en verplichten zich tot geheimhouding van privacygevoelige gegevens bij de uitvoering van hun werkzaamheden voor Notebookland. Ze tekenen daartoe bij aanvang van hun werkzaamheden een geheimhoudingsplicht die tijdens hun werkzaamheden te allen tijde van toepassing is.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld indien er een verwer

kingsovereenkomst is tussen Notebookland en de betrokken partijen of indien dde geldende Algemene Voorwaarden garanderen dat de gegevens volgens de wet AVG beschermd worden. Op verzoek worden deze overeenkomsten en voorwaarden direct doorgestuurd aan betrokken(en).

Informatie Autoriteit Persoonsgegevens

Voor informatie over de wettelijke eisen betreffende de privacybescherming of een klacht over de inhoud of het gebruik van dit privacy statement van Notebookland kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).